Ferdinand Marcos

Sina Don Mariano R. Marcos at Donya Josefa Edralin ang kaniyang magulang. Mayroong siyang tatlong kapatid, si Dr. Pacifico, Elizabeth at Fortuna. Ang kanyang ama ay naging kongresista ng Ilocos at gobernador ng Davao. Si Donya Josefa naman ay isang dating guro sa kanilang bayan.

Talumpati sa Inagurasyon ni Pangulong Rodrigo R. Duterte (Isinalin ng Komisyon sa Wikang Filipino)

Sa mamamayan kumukuha ng lakas ang mga pamahalaang demokratiko at isa na rito ang administrasyong ito. Totoo, bagaman hindi ganap na totoo. Sa palagay ko, may suliranin na mas malalim at mas mabigat pa kaysa alinman sa mga nabanggit o kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng iyon. Ngunit mangyari pa, hindi na kailangan pang sabihin na isasantabi natin ang mga iyon sapagkat kailangang masugpo ang mga iyon sa anumang paraang ipinahihintulot ng batas. Ang pagguho ng paniniwala at tiwala sa pamahalaan—iyan ang tunay na suliranin na dapat nating harapin.

Mayroong siyang tatlong kapatid, si Dr.

Ferdinand Marcos

Ang himpilan ay nilipat sa isang standby transmitter na may isang limitadong saklaw ng pagsasahimpapawid.

Ferdinand Marcos

Ang karahasan ay nakapagbigay pansin sa atensiyong internasyonal at simpatiya mula sa Organization of Islamic Conference OIC gayundin ang ibang mga bansang Mulsim tulad ng Libya na nagbigay ng pagsasanay militar at lohistika sa mga rebeldeng Moro.

Ferdinand Marcos

Ang paglilitis ng mga ito ay nagsimula noong 22 Pebrero ngunit naging maliwanag na pinili ng tagapaglitis na hindi pansinin ang mga natuklasan ng komisyon ni Agrava at nagpapatuloy ayon sa kuwento ng militar.

Talumpati sa Inagurasyon ni Pangulong Rodrigo R. Duterte (Isinalin ng Komisyon sa Wikang Filipino)

Ikinasal sina Ferdinand at Imelda sa Huwes noong 1 Mayo

Talumpati sa Inagurasyon ni Pangulong Rodrigo R. Duterte (Isinalin ng Komisyon sa Wikang Filipino)

Mao kana ang tumong sa atong panggobyerno Tunay na pagbabago.


Greetings! Do you want find a sex partner? Nothing is more simple! Click here, registration is free!